Đêm nay ta được ở lầu 4 của khách sạn ngàn sao! Bắt đầu cái gọi là … Bụi đời!
Lọt thỏng vào trong chiếc võng, bầu trời cứ đu đưa đu đưa theo những cúa lắc chân thần kì của ta:3
Chòm Orion hiện rõ mồm một tít xa trên kia như đang phục vụ cho ta, một vị lữ hành thách thức cùng đất trời này :3

Cơ mà đói @@

Winter constellation
Author

Write A Comment